KRAJČÍRSTVO WIESNEROVÁ , s.r.o.

Nepáči sa Vám, keď na ulici stretnete človeka, ktorý má rovnaké konfekčné oblečenie ako Vy? Nemôžete v obchodoch nájsť modely, ktoré by sa Vám páčili? Máte doma peknú látku a chcete prenechať šitie odborníkom? Alebo potrebujete len malú úpravu Vášho odevu? Tak sme tu pre Vás! Navrhneme Vám model podľa Vašej fantázie alebo sa môžete nechať inšpirovať katalógmi. Svojich zákazníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. A z tohto dôvodu robíme všetko preto, aby ste od nás odchádzali spokojní. Navštívte našu predajňu a sami budete môcť naše kvality posúdiť.

Navštívte nás na A. Stodolu 2, Prievidza. viď Kontakt.

Diskusná téma: KRAJČÍRSTVO WIESNEROVÁ , s.r.o.

jubrin023@gmail.com

jubrin023 | 27.01.2023


FINANCIAL PLANNING LOAN COMPANY
DO YOU NEED A FINANCIAL HELP? ARE YOU IN ANY FINANCIAL CRISIS OR DO YOU NEED FUNDS TO START UP YOUR OWN BUSINESS? DO YOU NEED FUNDS TO SETTLE YOUR DEBT OR PAY OFF YOUR BILLS OR START A GOOD BUSINESS? DO YOU HAVE A LOW CREDIT SCORE AND YOU ARE FINDING IT HARD TO OBTAIN CAPITAL SERVICES FROM LOCAL BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTES? HERE IS YOUR CHANCE TO OBTAIN FINANCIAL SERVICES FROM OUR COMPANY. WE OFFER THE FOLLOWING FINANCE TO INDIVIDUALS- *COMMERCIAL FINANCE *PERSONAL FINANCE *BUSINESS FINANCE *CONSTRUCTION FINANCE *BUSINESS FINANCE AND MANY MORE: FOR MORE DETAILS.CONTACT ME VIA. EMAIL Email us: clemalphafinance@gmail.com All Cash seeker should contact us Whats App +91 9818603391

Bulk Supply

HRM Bah Mbi | 25.01.2023

ATTN. Director,

We are interested in your products. Please contact us if your company can handle a bulk supply of your products to Cameroon.
Please send your reply to
bahmbim3@oiedcadmin.org
HRM Bah Mbi

?'m loоking fоr ѕеriоuѕ mаn!..

NataliaSt | 19.01.2023

?еllо all, guуs? I know, my mеѕsage mаy bе too ѕpeсіfіc,
But my sіѕter found nісe mаn here аnd thеу mаrried, so how about mе?? :)
I am 22 yeаrs old, ?atаlіа, from Rоmanіa, I knоw Еnglіsh and Gеrman languаgеѕ alѕо
?nd... ? hаvе sрeсific dіsеasе, namеd nymрhomаnіa. ?ho knоw whаt іs thіѕ, cаn underѕtand mе (bеtter to saу it immedіаtelу)
Ah yеѕ, ? сооk vеrу taѕtу? and ? lovе nоt only cook ;))
?m reаl gіrl, nоt рrоѕtіtutе, and lоoking for seriouѕ and hоt relatіоnshiр...
?nуway, you саn find mу prоfіlе hеre: https://enmidegbe.tk/itm-50621/

DO YOU NEED FINANCES

dr james eric | 26.12.2022

We are Offering best Global Financial Service rendered to the general public with maximum satisfaction,maximum risk free. Do not miss this opportunity. Join the most trusted financial institution and secure a legitimate financial empowerment to add meaning to your life/business financialserviceoffer876@gmail.com +918929509036

Do you need a loan

financialserviceoffer876@gmail.com | 22.12.2022

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

DO YOU NEED FINANCES

dr james eric | 22.12.2022

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

I аm not a jеalоus gіrl. Lооking fоr а ѕеrіоuѕ man?..

Alenavaf | 14.12.2022

Hellо!
Perhaps my meѕѕаge іs too speсіfіс.
?ut mу older sіѕtеr found a wondеrful man here аnd theу have a grеаt rеlаtiоnѕhiр, but whаt abоut mе?
? аm 28 уeаrѕ оld, Alenа, from the Сzесh Reрublic, knоw ?nglіѕh language аlѕo
And... bеtter to say іt immediatеly. ? am bіѕеxual. I am nоt ?ealous of аnother wоman... еѕреcіаlly if wе mаke lоvе togеthеr.
?h yеѕ, I cооk vеry taѕty! and I lovе not оnlу соok ;))
Im rеal girl аnd lookіng fоr seriоuѕ аnd hot relаtiоnѕhіp...
Аnуwаy, уou сan fіnd mу рrofile here: https://prodcardsipha.cf/topic-74621/

Blank Atm Card Hack For Sale +393512615163

Official | 26.11.2022

I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now.

Email Address : carolblankatmcard@gmail.com

Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com

What'sApp Contact : +393512615163

I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.

Do you need a loan

dr james eric | 24.11.2022

Do you need a loan at 3% to pay your bills or start up a business of your own? If yes ,contact US with this following details... (1)Full Name (2)Loan Amount Needed (3)Duration (4)Country (5)Phone numbers Email: financialserviceoffer876@gmail.com WhatsApp +918929509036 Best Regards,

DO YOU NEED FINANCES

dr james eric | 24.11.2022

Do you need a loan at 3% to pay your bills or start up a business of your own? If yes ,contact US with this following details... (1)Full Name (2)Loan Amount Needed (3)Duration (4)Country (5)Phone numbers Email: financialserviceoffer876@gmail.com WhatsApp +918929509036 Best Regards,

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (202)
58%

Nie, potrebuje doladiť (144)
42%

Celkový počet hlasov: 346

Aktuality

Napíšte nám

29.03.2011 21:09
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našom novom webe

29.03.2011 21:08
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb i...